top of page
Sansaraye ma
ixidrfha ud

AUDIO

CREDITS

Music | Vocals | Lyrics | Instrumentalists

Music Production & Composition

Charitha Attalage

Vocals

Ridma Weerawardena

Anu Madhubhashini

Lyrics

Chandrasena Thalangama

Mixing & Mastering

Charitha Attalage

Instrumentalists

Sujeewa Ranasinghe (Esraj)

Nalina Kasmira Wijethunge (Bass)

Buddhika Perera Aco. (Guitar)

Ranil Goonawardane (E. Guitar)

ART

WORK

Chirath Kodithuwakku

LYRICS

ixidrfha ud yuqù ;sfha foda

oEfia bkdfõ ud u;a jqkd foda . . .

fï yqol,dfõ iS;, ie|Efõ

Tn yuqjqfka ud .x;Srfha fka . . .

fï u,a ;=re,af,a Tn u,a lsß,a,s uf.a iskd fõ . . .

wo ? jqkdfõ fyg t<sjqkdfõ ñysf¾ h,s yuqfõ foda . . .

u,a mjd .eiais,d ,x ù n,dù . . .

wm fidhd wo /fha ;re rxpq .efiaù . . .

iqrx.kdúhlau foda u,ska Wmka ,shlau foda

;ksù lsu foda wiñ iudù . . .

iqrx.kdúhla fkdfõ u,ska Wmka ,shla fkdfõ

fid÷re yeÕ+ï wehs iÕjkafka ud . . .

fï ixidf¾ rka ri fiaud mEyS ieuod wdof¾ mEjd

wef,a fodf,a úf,a cf,a bf¾ yf|a .fya jef,a

.ehqfka wmf.a fma%u Wodfka

Tfí kqjka Èyd n,d lshkak nE wykafkmd

wd, yeÕ+ï wehs iÕjkafka ud . . .

fï u,a hdfha u,a fm;s .dfka ,shfõ wmf.a wdorfha .Sf;a . . .

bottom of page