top of page
Jazz Landa
Jazz <|

AUDIO

CREDITS

Music | Vocals | Lyrics | Audio Support

Music Production & Composition

Charitha Attalage

Vocals

Nuwandi Eranga

Ravi Jay (Rap)

Shalini Hewage (Backing Vocals)

Lyrics

Charitha Attalage

Ravi Jay (Rap)

Mixing & Mastering

Charitha Attalage

Instrumentalists

Charitha Attalage (Piano | Bass | Rhodes)

Jazzie Jazzerson Flom (E. Guitar)

Audio Support

Dilum Thejana Hettiarachchi (Vocal recording)

ART

WORK

Ravi Jay

LYRICS

iajr j¾K mrod

fudav yskd wefykd
iajr y; rjgjd

Jazz .hk <| ux

Jazz jhk <| ux

lerflfjkd ukid /h irid
fkal wdi ri uu úkaod
oek oek /jgfjkd is; rjgd
r;s ieml iqj uu úkaod

l=re¿ mshdm;a isr lr,d ke;
l=re¿ mshdm;a isr flrejd uu
b.sf,kq wlue;s

Jazz .hk <| ux

wÿr u; fyõjd Ôúf; mdg mdg
. . . oefjk .;ska ñÈ,d hkakhs ´fk wE;
fjkak ud u;a wu;l fjkak
. . . oefkk ÿl bv fokak tkak i;=g
fkdn,ka ufoi fji.kl ú,i
. . . ffojfhka neg lE is; blsìÈhs
weyqko@ oekqko@ ta ÿl ud is; .hk
. . . iskduqúka fï ix.S;h ueo
tkak uf. w;.ka
. . . rd. f,djlg hx
.sks oefjk k.ak uq¨ .; ism.ka
. . . we; ñheÿkq ySk <ueo ueo tug
tkak fokak tajg mK msìfokak
. . . ld,h fohs ix.S;h fï Ôúf;

.hk fYdal ;kqj ux úh . . . úÈkakhs ´fk Ôúf; úojkak fkfukx
ug l=ugo ßhe,eáh
. . .

bottom of page