top of page
Kampa Nowan Mahamaya
lïmd fkdjka uydudhd

AUDIO

CREDITS

Music | Vocals | Lyrics | Instrumentalists

Music Production

Charitha Attalage

Vocals

Supun Perera

Ridma Weerawardena (Backing Vocals)

Prathap Eash (Backing Vocals)

Charitha Attalage (Backing Vocals)

Lyrics

Chandrasena Thalangama

Mixing & Mastering

Charitha Attalage

Instrumentalists

Venura Sachintha (Esraj)

Thilina Boralessa (Keys)

Audio Support

Charihta Attalage (Vocal Recording)

Thilina Boralessa (Vocal Recording)

@ Amusync Studio

ART

WORK

& Illustrations

Chirath Kodithuwakku

LYRICS

ksiaidr jQ ixidrfha

ÿla fõokd ñfokd kshd

mq;=kQ wfma yerod .sfha

hfidaord yd ì<s÷ mq;d

lïmd fkdjka i| uydudhd

l=udrhd yerod .shd

;=kaf,da W;=ï nqÿ moú m;d

l=udrhd yerod .shd

uydudhd

reÿ iir .skS nqÿ weig fmkS

.sks ksjk fukS jeis jiskq jekS

wvqjla jqkdfoda Ôúf;a

biqßka msÍ fï ud,sf.a

.egqula we;ehs is;=kd isf;a

yerod .sfha wehs ud,sf.a

ioyï wud jeyS fy,kd rfÕa

fkdie,S n,ka uydudhd

iißka ñ§ mq;+ jäkd rfÕa

fkdie,S n,ka uydudhd

uydudhd uydudhd

lïmd fkdjka uydudhd

bottom of page