top of page
Salalihini
ie<,sysKs

AUDIO

CREDITS

Music | Vocals | Lyrics

Music Production & Composition

Charitha Attalage

Vocals

Prathap eash

Lyrics

Chandrasena Thalangama

Mixing & Mastering

Charitha Attalage

Vocal Recording

Thilina Boralessa

ART

WORK

& Illustrations

Chirath Kodithuwakku

LYRICS

First Draft

Chandrasena Thalangama

LYRICS

kqU kd fufkù
uu ie<,sysKs
mKsúvh wrka /f.k hó

fï le<Ks k§
winv ;=fryS
iekeyS ys|ñka .sï ksjó

ukrï kd fufkù fï <je,s ;f,a
ys| ñKs fjK ;;a ueo rejg refõ
.hkd .S ñhqre if¾ fï <je,s ;f,a
fufyjr;a uf.a ug wu;l fõ

ks,a jr, iod lvqmq,a u,skd
È.= kS, kqjka fomid biskd
ú¢kd Tn rE rE isßh wf.a
ie<,sysKs jqfka fmr mjg uf.a

Final Draft
bottom of page